HTML este prescurtarea de la Hyper Text Mark-up Language si este codul care sta la baza paginilor web iar JavaScript este un limbaj de programare care face posibil ca paginile web sa fie interactive. javascript-html5


 

DURATA CURSULUI: 1 luna, 2 sedinte pe saptamana

FORME DE EVALUARE: evaluari saptamanale si testare finala dupa terminarea cursului

OBIECTIVE:

  • La finalul cursului, se pot crea site-uri web simple si se pot realiza interactiuni in JavaScript;
  • Notiunile prezentate vor permite cursantilor sa presteze servicii de dezvoltare site-uri web.

PRECONDITII CURSANTI:

  • Obligatoriu – notiuni cel putin medii de utilizare calculator;
  • Optional – cunostinte utilizare platform tip CMS (WordPress, Joomla, etc.) 

LOCATIE DESFASURARE: Remote sau in sala de curs

PRERECHIZITE:

  • Calculator la dispozitia cursantului;
  • Instrumente gratuite de editare HTML si JavaScript (puse la dispozitie de trainer)

*Cursul se organizeaza pentru un grup de 5-10 cursanti.