Project-Management

 • Definirea notiunilor de proiect, managementul proiectului, procese, managementul imbunatatirii proceselor;
 • Surse de finantare, ciclul de viata a managementului de proiect, Business Case;
 • Stabilirea pasilor in derularea managementului proiectului;
 • Managementul Stakeholders (a grupurilor de interes asociate proiectului), roluri si responsabilitati;
 • Definirea notiunilor de proiect, managementul proiectului, procese, managementul imbunatatirii proceselor;
 • Surse de finantare, ciclul de viata a managementului de proiect, Business Case;
 • Stabilirea pasilor in derularea managementului proiectului;
 • Managementul Stakeholders (a grupurilor de interes asociate proiectului), roluri si responsabilitati;
 • Identificarea obiectivului general si a obiectivelor specifice in cadrul proiectului, Analiza SWOT;
 • Identificarea atributiilor managerului de proiect si a echipei sale, functiile Managerului de Proiect;
 • Planificarea in detaliu a proiectului, WBS, diagrame  Gantt, Pert, Drumul Critic;
 • Alocarea resurselor si gestionarea bugetului, analiza cost-beneficiu;
 • Abordarea si organizarea intalnirilor Echipei de proiect.
 • Identificarea obiectivului general si a obiectivelor specifice in cadrul proiectului, Analiza SWOT;
 • Identificarea atributiilor managerului de proiect si a echipei sale, functiile Managerului de Proiect;
 • Planificarea in detaliu a proiectului, WBS, diagrame  Gantt, Pert, Drumul Critic;
 • Alocarea resurselor si gestionarea bugetului, analiza cost-beneficiu;
 • Managementul riscurilor, identificare, clasificare, abordare;
 • Instrumente de monitorizare si control;
 • Arii de expertiza a Managerului de Proiect;
 • Mangementul prin Proiecte;
 • Existenta si Evolutia Organizationala;
 • Grupari de Procese si Arii de cunoastere;
 • Inchiderea Proiectului;
 • Evaluarea performantei echipei de Proiect.

 

DURATA CURSULUI: 2 zile
FORME DE EVALUARE: Testare finala tip grila
DATE DE DESFASURARE:
08.05 – 10.05.2016; 09.10 – 11.10.2016
26.06 – 28.06.2016;

*Data de desfasurare se poate schimba in functie de dorintele dumneavoastra;
*Cursul se organizează pentru un grup de minim 15 cursanti.
COST: 900 lei